Theaterstücke

 

Zur Idealen Betrachtung empfehlen wir die Nutzung von Google Chrome.

 

Die Theaterstücke können von Vereinigungen gratis heruntergeladen werden.

 

Bitte mir ggf eine Nachricht übermitteln

 

 

Theaterstücke (alte Website)

 

Folgende Theaterstücke liegen  bei mir/ oder in der National Bibliothek und auch zu Mersch im Centre National de Littérature (Emanuel Servais) zur Verfügung. Aufführungsgebühren anfragen beim Übersetzer. Zur Betrachtung der Pdf auf das Bild klicken.

DE BOPI GET VERKAFT - Autor vun dem deitsche Steck ” Der verkaufte Grossvater” - Franz Streicher.

 

 

 

An t’letzeburgescht iwerdroen fir t’Chorale St. Joseph vun Deifferdeng Fuesbann - Dezember 1964

3 Akter - 8 Akteuren: De Bopi - Hennes Knubbelbauer - Fritz sein Jong - Pe’ter Schlaubauer - Greit, seng Fra - E’vchen hir Duechter - Ketty eng Mod, - Gust e Kniecht.

Den 1. Akt spillt beim Knubbelbauer - den 2. an  3. Akt beim Schlaubauer.

Zeitungsartikel zum Theaterstück
Zeitungsartikel zum Theaterstück

DEN DUEBLE MAURICE - Autoren vun dem deitsche Steck ”Der doppelte Moritz” - Toni Impekofen an Carl Mathern

 

 

Fir Thalia & CO Hoen Klengbetten - an t’Letzeburgescht iwerdroen 29. September 1976

3 Akter - En Troublement mat  11  Akteuren: Maurice an Max Roudewak (én an déselwegten) - Hénz Fiederkeil - Irène Roudewak - Félix Weissesous - Lilli Iwerall - Margot Roudewak - Dokter Quittong - Denger Otto - Sibill Päfferkär - Mathilde Roudewak - Krimalen Schnauz 

Eng gudd Bühn mat villen Diren!

T’VERLEENHETSKAND - Autor vun dem deitschen Titel "Das Verlegenheitskind". - Franz Streicher. (neu seit 31/01/2011)

 

 

 

An t’Letzeburgescht iwerdroen vum HR 27.Oktober 1976 fir t’Scouten vun Dideleng

3 Akter - Löschtegt Steck mat 10 Akteuren:  Neckel Dillendapp/ Bauer an Duerfepicier - Ketti, seng Fra - Franz , sein Jong - Jamper Sémiel, Bauer - Merri, seng Fra - E’vchen hier Dueschter - Hénz Knueweleck/ Breifdreier - Jeanny Meyer - Leini hier Dueschter - Jéck, Kniecht beim Jamper Sémiel 

 

DE VERSTÄRKER - Autor vun dem deitschen Titel "Das Höhrrohr" Karl Bunje.

 

 

An t’Letzeburgescht iwerdroen fum HR -  16. Abröl 1977

3 Akter - Komméidisteck  mat 8 Akteuren: Bopa  80 Joer - Eugène Summer (sein Jong) 53 - Berti Summer  (dém seng Fra) 40 - Edith Weidebam 20 - Benni Streisak (Kniecht) - 28 - Tobias Töntefass (Breifdreier)  45 - Lisi Töntefleck (seng Fra) - Notär vu Fiederliesens an de beschte Joeren.

 Et spillt sech alles op dem Baurenhaff vum Bopa Summer of  - Geigenwart

NB: Des 4 Theaterstécker leien am PDF Format vier a kënnen op Bedarf eroofgelueden gin. Onbedingt awer dem Auteur Bescheed soen wéinst den Autoren-Rechter.